Про порядок отримання благодійних внесків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 П О С Т А Н О В А 
 від 4 серпня 2000 р. N 1222 
 Київ 

 Про затвердження Порядку отримання благодійних 
 (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 
 фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 
 охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, 
 спорту та фізичного виховання для потреб 
 їх фінансування 

 { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з 
 Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
 N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 { Додатково див. Указ Президента 
 N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 } 

 { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
 N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 } 

 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
 N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 } 
 

 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального 
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб 
їх фінансування, що додається.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО 

 Інд. 28 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 4 серпня 2000 р. N 1222 

 ПОРЯДОК 
 отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
 юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами 
 освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, 
 науки, спорту та фізичного виховання для 
 потреб їх фінансування 

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 
( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та 
обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - 
благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і 
нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними 
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального 
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі - 
набувачі).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 
( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 

 2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками 
набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами 
видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, 
послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не 
визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються 
керівником установи, закладу - набувачів відповідно до 
першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю 
установи, закладу. 

 Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески 
і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на 
виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, 
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,, спорту та 
фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і 
закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та 
благодійні організації" ( 531/97-ВР ) у разі, коли такий напрям 
видатків визначений благодійником. { Абзац другий пункту 2 в 
редакції Постанови КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 - дію 
зміни зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) 
від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставі 
Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 
28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 245 
( 245-2010-п ) від 17.02.2010 } 

 3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання 
установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в 
установленому порядку. 

 4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на 
рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг, 
отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, 
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 
1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілу 
товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим 
розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або 
виконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33, 
ст. 1238, N 46, ст. 1688). 

 Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни 
до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що 
визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 
( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та 
основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків 
бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 
2000 р., N 2, ст. 40). 

 5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться 
відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в 
бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом 
Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. 
N 113 ( z0012-00 ).

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »